Sårbare
Graviditeter

At opleve bekymring under graviditeten er en helt naturlig del af det at skulle blive forældre, hvad end det er for første eller femte gang. En graviditet kan betragtes som en af livets mange overgangsperioder. I overgangsperioder er der mulighed for forandring og udvikling af relationer. Et barn bliver til og dermed også et forældrepar.

Allerede under graviditeten udvikles følelser og tanker om det kommende barn og dermed begynder den vigtige tilknytningsproces mellem forældre og barn. Men sådanne overgangsperioder er også sårbare, da de ofte får os til at reflektere over tidligere eller nuværende relationer, tidligere traumer, tab eller noget helt andet. Disse refleksioner kan til tider være så komplicerede og forbundet med så meget bekymring, angst eller depression, at de overskygger og vanskeliggør tilknytningsprocessen under graviditeten. Dette kan i sig selv føre til yderligere bekymring over den manglende følelse af tilknytning eller glæde og forventninger. Derfor er det så vigtigt at få sat ord på de ting, der giver anledning til bekymring – hvor store eller små, de end måtte synes.

For nogle kan en tidligere traumatisk fødsel overskygge glæden og forventningerne i en ny graviditet. Andre oplever måske en graviditet præget af for mange bekymringer eller angsttanker, som kan skyldes mange forskellige faktorer.

Det kan hænde, at ovennævnte forhold bevirker, at skabelsen af båndet til det ufødte barn under graviditeten vanskeliggøres. Den gravide kvinde afskærmer sig måske over for såvel barnet som moderskabet. Men heldigvis kan man ofte afhjælpe denne situation.

Du er meget velkommen til at kontakte mig, så vi kan få en snak om, hvad jeg kan tilbyde dig og din partner i denne sammenhæng.

Privat Jordemoder Christina Maltby

Jordemoder

Uddannet Jordemoder 2013

Speciale

Sårbare Graviditeter

Landsforeningen Spædbarnsdød

– Frivillig i Landsforeningen Spædbarnsdød siden 2012

– Oplægsholder om at være gravid igen, efter at have mistet.

– Opstart af sorggrupper for forældre der har mistet.

Spædbarnsdød

Jeg har i min jordemoderkarriere haft den ære at følge mange par i en ny graviditet, efter de havde mistet. Og vi har talt om de mange tanker og bekymringer, som helt naturligt fylder ganske meget. Jeg anser det som et meget stort privilegium og ansvar at følge netop disse par og i al ydmyghed også tro på, at jeg gør en forskel for dem. Mit jordemoderhjerte brænder ekstra meget for netop disse par og deres forløb. Men helt generelt også for de par som af den ene eller anden grund tumler med nogle problematikker i graviditeten, som kræver lidt mere tid og fordybelse for at kunne tage ordentligt hånd om dem.

Måske har du og din partner tidligere mistet et barn under graviditeten eller kort efter fødslen. Måske har du haft en traumatisk fødsel eller oplever en graviditet præget af mange bekymringer eller angst.

Siden 2012 har jeg arbejdet som frivillig for Landsforeningen Spædbarnsdød. Her har jeg primært arbejdet med opstart af sorggrupper for forældre, der har mistet et barn i graviditeten eller i barnets første leveår. Derudover har jeg holdt oplæg i landsforeningen om at være gravid igen efter at have mistet. Mit virke som frivillig i Landsforeningen er på baggrund af egne oplevelser i mine første graviditeter, som du kan læse mere om på min blog.

Mine egne oplevelser kombineret med min uddannelse og arbejdet med sorggrupper giver mig samlet set bred og dyb indsigt i og forståelse for, hvad forældrepar gennemgår, når man mister, og i særdeleshed i forbindelse med en ny graviditet efter at have mistet.

Du er meget velkommen til at kontakte mig, så vi kan få en snak om, hvad jeg kan tilbyde dig og din partner i denne sammenhæng.